Świadomy Mężczyzna

 

 

NASZA IDEA

Projekt “Świadomy Mężczyzna” w biznesie to kompleksowe i systemowe podejście do rozwoju kompetencji (samo) przywództwa zwiększających efektywność zarządzania zespołem oraz skuteczność w realizacji celów biznesowych.

 

STAWIAMY NA NA REALIZACJĘ PROGRAMU, DZIĘKI KTÓREMU:

  • poszerzysz samoświadomość, dzięki czemu będziesz efektywniej zarządzał energią, relacjami, systemem, organizacją;
  • zaczniesz osiągać cele bez użycia siły, bez rywalizacji, bez przegranych, tylko dzięki mądrości i dojrzałości realizując strategię win-win;
  • wzmocnisz odwagę i gotowość do podejmowania ryzyka we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań;
  • docenisz i wzmocnisz umiejętność zarządzania poprzez wartości i potencjał;
  • wzmocnisz kompetencje (samo)przywództwa zwiększające zaangażowanie
    i odpowiedzialność własną oraz Twoich współpracowników;
  • zwiększysz zaufanie i gotowość oddawania odpowiedzialności innym, dbając tym samym o większą równowagę w swoim życiu.

 

KANWĄ PROGRAMU JEST FILOZOFIA AIKIDO:

“Aikido nie jest sztuką niszczenia, lecz sztuką życia,

dobroci, pokoju oraz miłości natury.”

Morihei Ueshiba

Oferta do pobrania