Prawdziwa Ja Coaching

Czym jest coaching?

 Coaching to bliskie spotkanie dwóch osób, oparte na zaufaniu i partnerstwie. Coach stawiając mocne pytania i używając narzędzi coachingowych wspiera Cię w odkrywaniu Kim naprawdę jesteś, poszerzaniu perspektywy i świadomości. Twoje zaangażowanie prowadzi Cię do pożądanej zmiany.

 

W procesie coachingowym pracujemy w oparciu o metodologię Analytic-Network Coaching bazującej na:
– analizie ja, budowaniu świadomości i odkrywaniu Prawdziwej Siebie
– analizie relacji, w których funkcjonujesz na co dzień, odkrywaniu i kształtowaniu ich w zgodzie z własnymi uczuciami i potrzebami
– analizie zasobów, wartości, kompetencji służących budowaniu (samo)przywództwa w swoim życiu, braniu za niego odpowiedzialności, kształtowaniu tożsamości
– analizie sieci, w której funkcjonujesz zawodowo i prywatnie, umiejscawianiu siebie na nowo w zgodzie z potrzebami, misją życiową
– analizie strategii służącej kształtowaniu wizji i planu na realizowanie siebie i własnej kobiecości każdego dnia.

 

Z coachingu warto skorzystać jeśli chcesz:

 • zmiany, choć sama nie do końca wiesz jakiej, ale czujesz, że „coś jest nie tak”
 • być (jeszcze bardziej) kobiecą Kobietą na co dzień
 • pokochać siebie i swoje życie mimo własnych słabości i niedoskonałości
 • być sobą mimo oczekiwań innych ludzi
 • odnaleźć, zrozumieć i realizować swoją misję życiową
 • przestać wątpić w siebie, poczuć własną moc, sprawczość, siłę
 • radzić sobie z uczuciem niepokoju, wstydu, stresem
 • z pewnością siebie i radością realizować swoje cele i marzenia
 • zweryfikować priorytety i na nowo ułożyć plan
 • osiągnąć równowagę między życiem osobistym i zawodowym
 • zmienić pracę, podjąć ją na nowo, otworzyć własny biznes
 • z odwagą i wewnętrznym przekonaniem rozwijać menedżerską ścieżkę kariery
 • budować dobre dla Ciebie relacje i zrozumieć co dotąd szło „nie tak”
 • rozpoznać i asertywnie komunikować swoje potrzeby, uczucia, wartości
 • rozwinąć umiejętności, kompetencje, które pozwolą Ci efektywnie pracować
 • być szczęśliwą matką i żoną, która dba o innych i o siebie w równym stopniu
 • czegokolwiek jeszcze innego, ważnego dla Ciebie

 

Jak wygląda sesja i współpraca z coachem?

 Proces coachingu jest zindywidualizowany i dostosowany do Twoich potrzeb.

Pracujemy, opierając się o Twoje doświadczenie życiowe, Twoje wartości i skupiając się na rozwiązaniu konkretnych problemów, osiągnięciu określonej przez Ciebie zmiany. Harmonogram przebiegu sesji coachingowych układany jest wspólnie.

Najczęściej na proces składa się 6-10 sesji, trwających ok 1,5-2 godzin, realizowanych raz na 2-4 tygodnie. Miejsce spotkań również jest uzgadniane wspólnie.

Coacha obowiązuje kodeks etyczny, którego jedną z zasad jest gwarancja poufności.

Pracujemy w oparciu o standardy ICC, A-Nc, EMCC, Izby Coachingu, pod stałą superwizją.